Б Районен съд
ургас
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДА
АКТУАЛНО
ЗА КОНТАКТИ
ТАКСИ - РАЗМЕР И ПЛАЩАНЕ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СПРАВКИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И СЪДЕБНИ АКТОВЕ
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА ЗА ТЕКУЩАТА СЕДМИЦА
ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ ДОКУМЕНТИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ОТЧЕТНИ ДОКЛАДИ
ПУБЛИЧНА ПРОДАН - ДСИ
ПРОЕКТИ, ИНИЦИАТИВИ, СЪБИТИЯ
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
МЕДИАЦИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 ЗА КОНТАКТИ  
 Информация за контакти

Адрес на Районен съд:
гр.Бургас, ул.”Александровска “ № 101 ет.3

Адрес на Държавно съдебно изпълнение  /старата сграда на Районен съд/
Бургас, пл. Жени Патева 1, ет. 2
Адрес на Съдии по вписванията  /старата сграда на Районен съд/
Бургас, пл. Жени Патева 1, ет. 1

e-mail: burgas-rs@justice.bg

За въпроси, свързани с медиация: mediation@rs-burgas.com

Списък със стаите и телефоните:

Партер Регистратура тел.    056 878 855
факс: 056 878 878
Партер Бюро «Съдимост» 056 878 857
Партер Бюро «Призовки»
056 878 861
Стая № 1 Дежурен граждански съдия 056 878 882
От Стая № 2 до №14, 16 и 17  Съдии  
Стая № 15 Административен секретар  тел.    056 878 843
факс: 056 846 160 
Стая № 18 Съдебен администратор 056 878 844
Стая № 19 Гражданско деловодство (обслужване на граждани) 056 878 872
Стая № 20 Гражданско деловодство   056 878 851
056 878 863
056 878 887
Стая № 22 Адвокатска стая

Стая № 23 Съдебни секретари 056 878 850
Стая № 23а Мл. специалист «Финансово управление»
Копирен център
056 878 879
Стая № 23б Гл. счетоводител 056 878 866
Стая № 24 Наказателно деловодство 056 878 853
056 878 864
Стая № 25 Ст. специалист-счетоводител
Мл. специалист «Административно-финансова дейност и статистика»
056 878 845
056 878 852
Стая № 26 Съдебни секретари 056 878 854
Стая № 28 Системни администратори 056 878 847
Стая № 30 Архив           056 878 856
Стая № 31 Гл. специалист «Класифицирана информация» 056 878 861
Стая № 32 Съдебни секретари 056 878 858
056 878 881
Стая № 33 Съдебни секретари 056 878 849
Стая № 34 Съдебни секретари 056 878 848
Стая № 35 Съдебни секретари 056 878 846
056 878 873
056 878 877

  

Документи по делата изпращайте на факс 056 878 878Съдебно изпълнителна служба при Районен съд - Бургас

Адрес: гр.Бургас, пл.”Жени Патева “ № 1 ет.2 
Служители:
Димка Панайотова
Валентина Черкезова
Диана Томова
Ивелина Евтимова

Деловодства:

Стая № 202 – секретар СИС – Регистратор публични продажби - тел./факс 056 844 133
Стая № 205 – Деловодство – тел. 
056 844 403
Стая № 208 – Деловодство – тел. 056 844 409


ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛHИТЕЛИ

Стая № 203:
Диана Ставрева /ръководител/ - тел. 056 844 124
Кольо Кръстев - тел. 056 844 124

Стая № 204:
Таня Михова - тел. 056 844 413
Мая Синкова  - тел. 056 844 413

 
Съдии по вписванията

Адрес: гр.Бургас пл.”Жени Патева” № 1 ет.1

Стая № 2
Деж. съдия - тел. 056 878 483

Стая № 7: 
Маргарита Шивачева - тел. 056 846 123
Тонка Иванова Сарафова - тел. 056 846 123


Стая № 8: 
Дора Ангелова /ръководител/ - тел. 056 844 407
Дарина Геренова - тел. 056 844 407


Стая № 9:
Гергана Чинева - тел. 056 841 272

гр.Бургас ул.”Александровска “ № 101 ет.3; тел. +359 56 878855; факс +359 56 846160  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР