Б Районен съд
ургас
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДА
АКТУАЛНО
ЗА КОНТАКТИ
ТАКСИ - РАЗМЕР И ПЛАЩАНЕ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СПРАВКИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И СЪДЕБНИ АКТОВЕ
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА ЗА ТЕКУЩАТА СЕДМИЦА
ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ ДОКУМЕНТИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ОТЧЕТНИ ДОКЛАДИ
ПУБЛИЧНА ПРОДАН - ДСИ
ПРОЕКТИ, ИНИЦИАТИВИ, СЪБИТИЯ
Проекти
Инициативи и събития
Образователна програма
Ден на отворени врати 2017
Архивни
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
МЕДИАЦИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 ПРОЕКТИ, ИНИЦИАТИВИ, СЪБИТИЯ    Инициативи и събития  
 Инициативи и събития

Група ученици от бургаската Гимназия за чужди езици посетиха открити съдебни заседания на Районен съд – Бургас


 Темата за наркотичните вещества и наказателната отговорност от подобни престъпления предизвика бурен дебат в Гимназия за чужди езици „В. Левски“


Ученици от Гимназия за чужди езици „Васил Левски“ в Бургас слушаха първи правни лекции от Образователната програма през тази година


Окръжни и районни съдии, прокурори и следователи възпитават в правна култура младите хора на Бургас


Районни съдии проведоха работна среща с европейски магистрати


Ученици от ОУ "Климент Охридски" посетиха Районен съд - Бургас 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особеностите на съдебните процедури с участието на деца бяха представени на семинар в Районен съд - Бургас


 

Студенти от Университет „Проф. Асен Златаров“ посетиха Районен - съд – Бургас

СНИМКА            СНИМКА 


 

 

 

 

Отчетно събрание на Районен съд - Бургас

 

 


    

ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И БРАНД ИДЕНТИЧНОСТ НА ОКРЪЖЕН И РАЙОНЕН СЪД - БУРГАС (2014 – 2015 г.)
Соня Иванова, докторант, ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски”
Резюме:          Изграждането на бранд идентичност, чрез организационното развитие и комуникационна стратегия на Окръжен и Районен съд – Бургас, в периода 2014 – 2015 г., ще бъде обект на настоящото изследване. Ще се проследят мерките, които съдебната институция прилага в своята работа, с цел подобряване на комуникацията и създаването на бранд визия. Ще бъде изследван научния проблем, може ли да се трансформира съдът в бранд в съзнанието на обществото. Създаването на бранд идентичност, базирана на компетенциите и прилагането на законите от Бургаския Окръжен и Районен съд, в изследвания период.
Ключови думи: бранд, идентичност, организационно развитие, съд.
 „Брандингът е нов начин на мислене, чрез който управляваме организации и пазари, производство и потребление.“
.
          „В историята на века на “Аза” станахме свидетели на раждането на нещо важно: продукт, който не се определя от неговата функционалност, а от промяната в схващанията и възприятията на хората за него“. Този процес, който изследва Корнбергер, очертава „бранда“ като интерфейс между емоционалния свят на потреблението и рационалният свят на производството. (, 2010, с.13) Тезата на учения е в основата на настоящата статия и научният проблем в нея, успяват ли да изградят бранд идентичност Окръжен и Районен съд – Бургас, в периода 2014 – 2015 г., чрез своето организационно развитие и комуникационната стратегия, която прилагат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текстът на есето може да бъде изтеглен оттук


 


 ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ - 2015 г.

Конкурс за ученическо есе на тема „Познатата и непозната съдебна власт”
 

Награда за медийно отразяване на информационната кампания „Дни на отворените врати”

300 гости за Деня на отворени врати в Съдебна палата Бургас

 ТУК можете да видите видео от Деня на отворените врати


 

Работа по дела с участие на деца представи Районен съд - Бургас пред бъдещи социални педагози от Университет "Проф.д-р Асен Златаров"

 

СНИМКА            СНИМКА 

 


На 12 ноември 2014 г. започна „МЕСЕЦ НА МЕДИАЦИЯТА“. Инициативата е на Окръжен съд и Районен съд - Бургас с участието на медиатори от град Бургас.

 


 

Над 200 ученици и студенти посетиха Деня на отворени врати в Апелативен, Окръжен и Районен съд - Бургас 


 Японски преподавател по право гостува в Съдебна палата - Бургас 


   Съдия от Окръжен съд – Берлин на посещение в Районен съд – Бургас

В периода 2-6 декември 2013 г. на посещение в Районен съд – Бургас е магистрата Мартин Мроск от Окръжен съд – Берлин. Посещението се реализира в рамките на Обменна програма на Европейската мрежа за съдебно обучение, в която участва Националният институт на правосъдието.
Целта на визитата е магистратът да се запознае с организацията и работата на Българската правосъдна система и в частност с практиката на съдилищата от Бургаския съдебен район.
В програмата му са предвидени, както посещения на съдебни заседания в Районен съд и в Окръжен съд, така и непосредствени срещи и диалог със съдии от Бургаския съдебен район.
Съдия Морск има тригодишен опит в съдебната система на Германия – една година като граждански съдия и две като наказателен.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 гр.Бургас ул.”Александровска “ № 101 ет.3; тел. +359 56 878855; факс +359 56 846160  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР